Ezt a római kori sírkő részletet az Aquincumi Múzeum kőtárában fotóztam, szerettem volna kipróbálni a 123D Catch programot. A stele egy római, vagy romanizált családot ábrázol, alattuk áldozati jelenet szolgákkal, étellel, itallal. A "D M" betűk jelentése: "Az alvilág isteneinek" (Dis Manibus). A felső és alsó részt lefűrészelték, valószínűleg még a római korban, hogy egy másik sírhoz, vagy építőanyagnak használják.

This object is a roman era stele, tomb stone. I took the photos in the Aquincum Museum, Budapest, Hungary. The stele depicts a roman or romanised family, father, mother, son, daugter. Under them is a funeral scene, with two slaves, three legged table, food, and drink offerings. The inscription D M (Dis Manibus) means: To the Underworld gods. The upper and lower part is missing, probably sawed off, and reused as building material.

IMG_7577.jpgIMG_7582.jpg

27 fotót készítettem minden szögből, és magasságból. Az 123D Catch gond nélkül létrehozta a modellt. A fölösleg kitörlése után Cinema 4D-be exportáltam .fbx fileként. Lerendereltem textúrával, és anélkül, hogy "letörölhessem" a kosz, port a sírkőről. Lehetőség van különböző világítási beállítások kipróbálására is, hogy minden részlet vizsgálható legyen.

Itt körbeforgathatóan is megtekinthető a modell:

http://p3d.in/kC10l/shadeless

https://sketchfab.com/show/oUwegF5f4pWQnKUh3qMkqPVnHXd

 I made 27 photos, from eye level, above, and under it. The 2D - 3D conversion in 123D Catch went well. I exported the 3D model as .fbx, and opened it in Cinema 4D. I made renders with the original textures, and without it. This way I was able to get rid of the dirt, and dust, and try different lighting conditions.

You can view it online here: 

http://p3d.in/kC10l/shadeless

https://sketchfab.com/show/oUwegF5f4pWQnKUh3qMkqPVnHXd


 

A XI. kerületben egy éve talált faragott kövek alapján szeretett volna a múzeum egy élethű elvi rekonstrukciót a 2009-es év legszebb leleteit bemutató "Van új a föld alatt" kiállításra. A kiállítás április 16.-án 10 órakor nyílik. Sírásók blog, műemlékem.hu, Múlt-kor, BTM

 

 

 

 

 

A fürdő nyitott tornacsarnokának keleti fala. Középen az exedra. Nem végleges modellezés és textúra.

 

 A palaestra ma.

A légiótábor két főútjának kereszteződésében állott a katonai fürdő monumentális, mintegy 120 x 140 méteres alapterületű épülete, melynek főbejáratai északon és nyugaton e főutcákról nyíltak. Az épületet a 2. században emelték, majd többször átépítették. A fürdőben bőséges lehetőség nyílt mind a testgyakorlásra, mind a tisztálkodásra. (Budapest római emlékei, Zsidi Paula)

Első építési szakasz, 2. század. Egyenlőre csak a nagyobb tömböket határoztam meg.

 

Déli táborkapu - Porta principalis dextra

 A porta principalis dextra itt helyreállított formájában a 2. század második felében épült. Az emeletes, négyszögletes kaputornyok két, egyenként 3,5 m széles kapunyílást fognak közre. Az építményen többször végeztek kisebb javításokat, átépítéseket. A kapu használatának utolsó idejében a 4. század elején a keleti kapunyílást elfalazták, s csak a nyugati átjárón keresztül közlekedtek. 

A kapun bevezetõ oszlopsorral szegélyezett út, a via principalis, a tábor észak-déli fõútja, a tábor központi épületéhez, a principiához vezetett. Két oldaláról taberna-k (boltsor) nyíltak. A tebernasor mögött a legio 1. corhors-ának a laktanyái állottak, keleti oldalán pedig a táborparancsnok helyettesének, a senatori rangú tribunus laticlaviusnak a lakóháza. 
A déli táborfal helyreállított szakasza és a déli táborkapu rekonstruált maradványai a Flórián téri aluljáró délnyugati kijáratánál kialakított romkertben tekinthetõk meg.
(aquincum.hu)
 
Részletesen kidolgozott modell, nagyjából kész textúrázás.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légifotó: www.civertan.hu

A kapu belülről.

Keleti táborkapu - Porta praetoria

 A legiotábornak a Dunára, vagyis az ellenség felé nézõ oldalán volt a tulajdonképpeni fõkapuja. A via praetoria innen vezetett a táborközpontba, a principia épületéhez.

 A porta praetoria ma ismert formájában a 3. század második felében épült. A háromnyílású kapuépítményt kétoldalt egy-egy emeletes, köralapozású, nyolcszögletû torony fogta közre. A boltozott átjárók közül a középsõ a kocsiforgalom, a két szélsõ a gyalogosok számára készült. Az északi átjáró boltívét a megmaradt faragott kövek alapján rekonstruálták s alakos zárókövét is visszaépítették. A kivezetõ kocsiút közepén mészkõlapokkal fedett szennyvízcsatorna vezetett a Duna felé. A porta praetoria felõl lehetett megközelíteni a Dunán átvezetõ hidat, amely a legiotábor és a pesti oldalon levõ Transaquincum nevû hídfõállás között teremtett összeköttetést.

A kapu maradványai a Kórház utca 7. sz. elõtti romkertben tekinthetõk meg. 

(aquincum.hu)

A mostani, és a római kori állapot összemontírozva. Még csak a főbb formák látszanak, részletek, textúrázás nincs kész. 

A másik oldalról.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kapu alaprajza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukciós rajz.